top of page

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

  • 8tuần

Giới thiệu

Mô tả chương trình của bạn tại đây. Tại sao mọi người nên tham gia? Sử dụng văn bản hấp dẫn ngắn gọn để cho mọi người biết họ có thể hưởng lợi như thế nào khi tham gia. Một mô tả hay sẽ khiến mọi người có nhiều khả năng tham gia chương trình của bạn hơn.

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Giá

150,00 NT$

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page